جلسات ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰

فایل صوتی جلسات ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰ با موضوع شرح آداب سالک الی الله از «رساله‌ی لقاءالله» علامه حسن‌زاده آملی (حفظه‌الله) از لیست زیر قابل دانلود می‌باشد. فرمایشات استاد در این موضوع بعد از مقداری وقفه، پس از ماه مبارک رمضان نیز ادامه پیدا کرد که می‌توانید در منوی «آداب سالک الی‌الله» به آن دسترسی پیدا کنید.

روز اول ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ (شرح رساله-۱)

شب دوم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ (شرح رساله-۲)

روز دوم ماه مبارک رمضان - ۲۶ /۱۴۰۰/۰۱ (شرح رساله-۳)

شب سوم ماه مبارک رمضان - ۲۶ /۱۴۰۰/۰۱ (شرح رساله-۴)

روز سوم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ (شرح رساله-۵)

شب چهارم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ (شرح رساله-۶)

شب پنجم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ (شرح رساله-۷)

روز پنجم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ (شرح رساله-۸)

شب ششم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ (شرح رساله-۹)

روز ششم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ (شرح رساله-۱۰)

شب هفتم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ (شرح رساله-۱۱)

روز هفتم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (شرح رساله-۱۲)

شب هشتم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (شرح رساله-۱۳)

روز هشتم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ (شرح رساله-۱۴)

شب نهم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ (شرح رساله-۱۵)

روز نهم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ (مراسم ترحیم خادم‌الشهداء، سید اباذرحسینی - بندرگز)

شب دهم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ (دعای کمیل - یادمان شهدای گمنام ساری)

روز دهم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ (شرح رساله-۱۶)

شب یازدهم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ (شرح رساله-۱۷)

روز یازدهم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ (شرح رساله-۱۸)

شب دوازدهم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ (شرح رساله-۱۹)

روز دوازدهم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ (شرح رساله-۲۰)

شب سیزدهم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ (شرح رساله-۲۱)

روز سیزدهم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ (شرح رساله-۲۲)

شب چهاردهم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ (شرح رساله-۲۳)

روز چهاردهم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ (شرح رساله-۲۴)

شب پانزدهم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ (شرح رساله-۲۵)

روز پانزدهم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ (شرح رساله-۲۶)

شب شانزدهم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ (شرح رساله-۲۷)

روز شانزدهم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ (شرح رساله-۲۸)

شب هفدهم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ (شرح رساله-۲۹)

روز هفدهم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ (شرح رساله-۳۰)

شب هجدهم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ (شرح رساله-۳۱)

روز هجدهم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ (شرح رساله-۳۲)

روز هجدهم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ (جلسه مجازی با دانشگاهیان استان قزوین با موضوع «انسان و لیلة‌القدر» - ۱)

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ (مراسم احیاء شب قدر - امامزاده عبدالله(ع) آمل)

روز نوزدهم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ (شرح رساله-۳۳)

شب بیستم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ (شرح رساله-۳۴)

روز بیستم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ (شرح رساله-۳۵)

روز بیستم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ (جلسه مجازی با دانشگاهیان استان قزوین با موضوع «انسان و لیلة‌القدر» - ۲)

شب بیست‌یکم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ (مراسم احیاء شب قدر - امامزاده شاهزاده حسین(ع) ساری)

روز بیست‌یکم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ (مراسم سالگرد شهادت شهید دوامی - مصلی نمازجمعه ساری)

شب بیست‌دوم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ (شرح رساله-۳۶)

روز بیست‌دوم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ (شرح رساله-۳۷)

روز بیست‌دوم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ (جلسه مجازی با دانشگاهیان استان قزوین با موضوع «انسان و لیلة‌القدر» - ۳)

شب بیست‌سوم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ (مراسم احیاء شب قدر - امامزاده عبدالله(ع) آمل)

روز بیست‌سوم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ (شرح رساله-۳۸)

شب بیست‌چهارم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ (شرح رساله-۳۹)

روز بیست‌چهارم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ (شرح رساله-۴۰)

روز بیست‌چهارم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ (مراسم سالگرد شهادت شهید محمد بلباسی - امامزاده سیدملال قائمشهر)

شب بیست‌پنجم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ (شرح رساله-۴۱)

روز بیست‌پنجم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ (شرح رساله-۴۲)

شب بیست‌ششم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ (شرح رساله-۴۳)

روز بیست‌ششم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ (شرح رساله-۴۴)

شب بیست‌هفتم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ (مراسم سخنرانی و قرآن‌بسر)

روز بیست‌هفتم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ (شرح رساله-۴۵)

شب بیست‌هشتم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ (شرح رساله-۴۶)

روز بیست‌هشتم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ (شرح رساله-۴۷)

شب بیست‌نهم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ (شرح رساله-۴۸)

روز بیست‌نهم ماه مبارک رمضان - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ (شرح رساله-۴۹)

شب عید فطر - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ (شرح رساله-۵۰)