ضیافتواره نور/بیانیه

قرائت بیانیه دومین ضیافتواره نور توسط استاد صمدی آملی (حفظه‌الله)

متن بیانیه دومین ضیافتواره نور به قلم استاد صمدی آملی (حفظه‌الله)