تبادل علمی

پیرو فرمایش حضرت استاد درمورد منعکس کردن تحقیقات مخاطبان محترم راجع به موضوع بحث (اعم از منابع تاریخی و مقتل های مختلف) به ایشان و همچنین ایجاد فضایی برای طرح سوالات مرتبط با موضوع بحث، بخشی با نام «تبادل علمی» در این سایت ایجاد شده است. مخاطبان گرامی می توانند با استفاده از فرم زیر، متن تحقیقی/سوالی خود را به نظر استاد برسانند تا به فرموده ایشان، در این سلسله جلسات هم بر روی تحقیقات و مطالب عزیزان بحث شود و هم به سوالات پرداخته شود.

لطفا نام خود را وارد نمایید
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید آدرس ایمیل معتبر نیست
لطفا نام شهر خود را وارد کنید
لطفا سطح تحصیلات خود را وارد کنید
لطفا متن تحقیقی/سوالی خود را وارد کنید